Список предметов, запрещенных к пересылке

ТОП 5 что мы НЕ отправляем.

1. батарейки, аккумуляторы, любые зарядные устройства, присутствующие в товаре. Например детской машинке с аккумулятором нет шансов попасть в самолет почты Китая, машинку вытащат из посылки. Если технически возможно и если клиент дает нам распоряжение, то мы можем вытащить батарейки из товара и отправить посылку без них.

2. магниты

3. ножи, оружие и запчасти к оружию

4. жидкие вещества, в том числе и алкоголь

5. любые легковоспламеняющиеся вещества, например лаки для ногтей

В Украине. У міжнародних поштових відправленнях забороняється пересилати:

Источник информации УкрПошта

У міжнародних поштових відправленнях забороняється пересилати: вогнепальну зброю і боєприпаси до неї, холодну зброю та інші предмети, спеціально призначені для нападу та оборони (кастети, стилети, балончики з рідиною паралітичної дії тощо), вибухові, легкозаймисті або інші небезпечні речовини, військове спорядження, якщо інше не передбачено законодавством; наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги і прекурсори, включені Комітетом з контролю за наркотиками при МОЗ до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю відповідно до законодавства, та радіоактивні речовини; предмети непристойного та аморального змісту;дозволи на право носіння зброї, трудові книжки, військові квитки, паспорти та інші документи, що посвідчують особу; товари, експорт, яких здійснюється з порушенням прав інтелектуальної власності; предмети, які становлять національне, історичне або культурне надбання українського народу, що визначається відповідно до законів України; насіння і посадковий матеріал;харчові продукти тваринного походження без термічної обробки; живих тварин, крім бджіл, п'явок, гусениць тутового шовкопряда, паразитів та винищувачів шкідливих комах, призначених для дослідження цих комах, якими обмінюються офіційно визначені установи; предмети, ввезення яких заборонено до країн, визначених у Керівництві з приймання міжнародних поштових відправлень. У міжнародних посилках, бандеролях, мішках "M" забороняється пересилать: письмові повідомлення, що мають характер ділового і особистого листування, а також будь-яку кореспонденцію, яка не належить відправникам або адресатам (одержувачам), за винятком рахунків та описів вкладення. У міжнародних бандеролях, мішках "M", дрібних пакетах та посилках забороняється пересилати документи та цінні папери.

У внутрішніх поштових відправленнях забороняється пересилати: вогнепальну зброю усіх видів і боєприпаси до неї (крім несправних частин рушниць, які відправляються магазинами мисливських і рибальських знарядь, правлінням Товариства мисливців і рибалок на адресу заводів-виготовлювачів або майстерень з ремонту рушниць, а також цими заводами або майстернями на адресу відповідних магазинів і правління Товариства мисливців і рибалок);холодну зброю усіх видів; вибухові та легкозаймисті речовини; наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги та прекурсори, включені Комітетом з контролю за наркотиками при МОЗ до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю відповідно до законодавства;токсичні та радіоактивні речовини, ртуть, кислоти, мінеральні добрива, отруйні, їдкі речовини; отруйні рослини та тварин; національну валюту (крім нумізматичних монет та їх колекцій), іноземну валюту;продукти, які швидко псуються (сирі м'ясо, риба, птиця, яйця, молоко, субпродукти, вироби з м'яса, риби, птиці, молока, яєць з терміном реалізації до 72 годин, продукти з терміном реалізації до 10 діб). У місцевостях, де держінспекціями з карантину рослин і тварин оголошено особливий карантинний режим, також може бути обмежено або заборонено пересилання посилок з овочами, фруктами, насінням, розсадою та рослинами, готовими харчовими продуктами тваринного походження.

А так же смотрите

Список країн з переліком предметів, заборонених до пересилання >>>

Поштові індекси Украiни >>>

В Украине. Предмети заборонені до пересилання:

Источник информации EMS - Украина

У міжнародних поштових відправленнях забороняється пересилати:
- вогнепальну зброю усіх видів і боєприпаси до неї, холодну зброю та інші предмети, спеціально призначені для нападу та оборони (кастети, стилети, балончики з рідиною паралітичної дії тощо), вибухові, легкозаймисті або інші небезпечні речовини, якщо інше не передбачено законодавством;
- наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги і прекурсори, включені Комітетом з контролю за наркотиками до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю відповідно до законодавства, та радіоактивні речовини;
- дозволи на право носіння зброї, трудові книжки, військові квитки, паспорти та інші документи, що посвідчують особу; інші предмети, ввезення яких заборонено до країн відповідно до законодавства та актів Всесвітнього поштового союзу;
- живих тварин тощо.
У міжнародних посилках, бандеролях, мішках "М" забороняється пересилати письмові повідомлення, що мають характер ділового і особистого листування, а також будь-яку кореспонденцію, яка не належить відправникам або адресатам, за винятком рахунків та описів вкладення. Міжнародні поштові відправлення, що переміщуються через митний кордон України, пред'являються операторами поштового зв'язку митним органам для здійснення митного контролю та митного оформлення.
У разі виявлення у міжнародних поштових відправленнях предметів і речовин, які заборонено для пересилання, їх вилучення здійснюється у порядку, встановленому законодавством.

(витяг із Правил надання послуг поштового зв'язку затверджених постановою КМУ від 05.03.2009р. № 270 )

 

Россия. Список предметов, запрещенных к пересылке:

Источник информации Почта России

В Российской Федерации

Основание: статья 22 Федерального закона «О почтовой связи»
оружие огнестрельное, сигнальное, пневматическое, газовое, боеприпасы, холодное (включая метательное), электрошоковые устройства и искровые разрядники, а также основные части огнестрельного оружия;
наркотические средства, психотропные, сильнодействующие, радиоактивные, взрывчатые, едкие, легковоспламеняющиеся и другие опасные вещества;
ядовитые животные и растения;
денежные знаки РФ и иностранная валюта;
скоропортящиеся продукты питания, напитки;
предметы, которые по своему характеру или упаковке могут представлять опасность для почтовых работников, пачкать или портить другие почтовые отправления и почтовое оборудование.


За рубеж (международные отправления)

Основание: На международные отправления распространяются все запрещения, предусмотренные внутренним законодательством РФ, Актами Всемирного почтового союза, Правилами оказания услуг почтовой связи и Перечнем предметов запрещенных и условно допущенных к ввозу в иностранные государства, публикуемые в Руководстве по приему международных почтовых отправлений.

При ввозе на территорию Российской Федерации:

1) Печатные и аудиовизуальные материалы:
содержащие призывы к осуществлению экстремистской и террористической деятельности или публичное оправдание терроризма,
порнографического характера,
изготовленные или распространяемые с нарушением требований законодательства стран таможенного союза Евразийского экономического сообщества о выборах и референдумах,
направленные на пропаганду нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения,
содержащие иную информацию, которая может причинить вред политическим или экономическим интересам Российской Федерации, ее государственной безопасности, здоровью и нравственности граждан;
2) Любые виды оружия (их части), патроны к ним (их части), конструктивно сходные с гражданским и служебным оружием изделия;
3) Опасные отходы;
4) Специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации;
5) Ядовитые вещества, не являющиеся прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ;
6) Наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, в том числе в виде лекарственных средств;
7) Органы и (или) ткани человека, кровь и ее компоненты;
8) Растения в любом виде и состоянии, семена растений;
9) Живые животные, за исключением пчел, пиявок, шелковичных червей;
10) Озоноразрушающие вещества;
11) Средства защиты растений, подпадающие под действие приложений A и B Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях от 22 мая 2001 года;
12) Орудия добычи (вылова) водных биологических ресурсов:
готовые рыболовные сети узловые, произведенные машинным или ручным способом из синтетических нейлоновых или прочих полиамидных мононитей с диаметром нитей менее 0,5 мм и размерами ячеи менее 100 мм (размер конструктивного шага ячеи менее 50 мм);
готовые рыболовные сети узловые, произведенные машинным или ручным способом из прочих синтетических мононитей с диаметром нитей менее 0,5 мм и размерами ячеи менее 100 мм (размер конструктивного шага ячеи менее 50 мм);
электроловильные системы и устройства, состоящие из электрических генераторов сигналов, с подсоединенными проводниками и аккумулятором (батарей), совместно выполняющие функцию добычи (вылова) водных биологических ресурсов посредством электрического тока);
13) Алкогольная продукция, этиловый спирт, пиво;
14) Любые виды табачных изделий и курительных смесей;
15) Радиоактивные материалы;
16) Культурные ценности;
17) Товары, подвергающиеся быстрой порче;
18) Драгоценные камни в любом виде и состоянии, природные алмазы, за исключением ювелирных изделий.

При вывозе с территории Российской Федерации:

1) Печатные и аудиовизуальные материалы:
содержащие призывы к осуществлению экстремистской и террористической деятельности или публичное оправдание терроризма,
порнографического характера,
изготовленные или распространяемые с нарушением требований законодательства стран таможенного союза Евразийского экономического сообщества о выборах и референдумах,
направленные на пропаганду нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения,
содержащие иную информацию, которая может причинить вред политическим или экономическим интересам Российской Федерации, ее государственной безопасности, здоровью и нравственности граждан;
2) Любые виды оружия (их части), патроны к ним (их части), конструктивно сходные с гражданским и служебным оружием изделия;
3) Опасные отходы;
4) Специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации;
5) Ядовитые вещества, не являющиеся прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ;
6) Наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, в том числе в виде лекарственных средств;
7) Органы и (или) ткани человека, кровь и ее компоненты;
8) Отходы и лом черных и цветных металлов;
9) Необработанные драгоценные металлы, лом и отходы драгоценных металлов, руды и концентраты драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы;
10) Минеральное сырье (природные необработанные камни);
11) Информация о недрах;
12) Растения в любом виде и состоянии, семена растений;
13) Живые животные, за исключением пчел, пиявок, шелковичных червей, которые пересылаются при наличии ветеринарного свидетельства;
14) Озоноразрушающие вещества;
15) Алкогольная продукция, этиловый спирт, пиво;
16) Любые виды табачных изделий и курительных смесей;
17) Радиоактивные материалы;
18) Культурные ценности;
19) Товары, подвергающиеся быстрой порче;
20) Драгоценные камни в любом виде и состоянии, природные алмазы, за исключением ювелирных изделий.

 

Список запрещенных к пересылке товаров в почтовых отправлениях:

Источник информации EMS - Россия

  • Оружие огнестрельное, сигнальное, пневматическое, газовое, боеприпасы, холодное (включая метательное), электрошоковые устройства и искровые разрядники, а также основные части огнестрельного оружия;
  • Наркотические средства, психотропные, сильнодействующие, радиоактивные, взрывчатые, едкие, легковоспламеняющиеся и другие опасные вещества;
  • Ядовитые животные и растения;
  • Денежные знаки РФ и иностранная валюта;
  • Скоропортящиеся продукты питания, напитки;
  • Предметы, которые по своему характеру или упаковке могут представлять опасность для почтовых работников, пачкать или портить другие почтовые отправления и почтовое оборудование

 

 

 

Комментарии   

0 #3 Вита 11.05.2017 13:14
Подскажите пожалуйста где находится посылка из Китая №66031339482.
Пишет что 19.04.17 прибыла в аэропорт.
0 #2 Елена 23.12.2016 21:21
Подскажите пожалуйста где находится посылка RS661303085NL. Заранее спасибо.
+1 #1 Александр 23.12.2014 09:49
Запретили пересылку пачки чая из России в Украину. Правомерно ли это?

You have no rights to post comments